วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ASEAN (อาเซียน) ย่อมาจาก?ประกอบด้วย?ASEAN (อาเซียน) ย่อมาจาก? ประกอบด้วย?

          ASEAN (อาเซียน) ย่อมาจาก Association of Southeast Asian Nations หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ประกอบด้วย 10 ประเทศ คือ
           1. กัมพูชา
           2. ไทย
           3. บรูไนดารุสซาลาม
           4. พม่า
           5. ฟิลิปปินส์
           6. มาเลเซีย
           7. ลาว
           8. สิงคโปร์
           9. เวียดนาม
           10. อินโดนีเซีย
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น