วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2555

อาเซียน +3 และ อาเซียน +6 คืออะไร ?


อาเซียน +3 และ อาเซียน +6 คืออะไร ? 

อาเซียน +3 คือ กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และ 3 ประเทศนอกอาเซียน ได้แก่
           1) จีน
           2) ญี่ปุ่น
              3) เกาหลีใต้
อาเซียน +6 คือ กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และ 6 ประเทศนอกอาเซียน ได้แก่
           1) จีน
           2) ญี่ปุ่น
           3) เกาหลีใต้
              4) ออสเตรเลีย
              5) นิวซีแลนด์
           6) อินเดีย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น